İnsanoğlunun gelişimini sürdürebilmesi için doğa dostu teknolojilere ihtiyaç vardır. Atmosfere salınan sera gazlarının %80’inin, enerji üretim ve tüketim işlemlerinin bir sonucu olduğu göz önüne alındığında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı daha da önem kazanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Yenilenebilir enerji, doğal olarak varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır aynı zamanda dışa bağımlı olmadığından ekonomik krizlerden etkilenmez.

Onur Enerji olarak, 2050’de CO2 salımını nötr seviyeye indirilmesi ve gelecek nesillere yaşanası bir dünya bırakmak için sürdürülebilir ve doğa ile dost teknolojilerin enerji üretiminde ön planda olmasının gerekliliğini biliyor ve sizlere yenilenebilir enerji uygulama danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin önde gelen ekipman tedarikçilerinin yanı sıra AR-GE çalışmalarımız sayesinde yeni teknoloji yenilenebilir enerjisi sistemlerini yerel pazar ile buluşturuyoruz.

Elektrik Faturalarında Tasarruf

Yenilenebilir enerji sistemlerinin ülkemizde kurulum mevzuatları bulunmaktadır. İhtiyacınıza ve üretim kapasitenize göre elektrik ihtiyacınızı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilir, fazla enerjiyi şebekeye alım garantili satabilirsiniz.

Enerji Verimliliği Araçları

Yenilenebilir enerji sistemlerinin ülkemizde kurulum mevzuatları bulunmaktadır. İhtiyacınıza ve üretim kapasitenize göre elektrik ihtiyacınızı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilir, fazla enerjiyi şebekeye alım garantili satabilirsiniz.

CO2 emisyonunuzu azaltın

Tükettiğiniz enerjiyi, yenilenebilir enerji ile karşıladığınız için doğaya salınan emisyon miktarını azaltarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmede önemli bir adım atmış olacaksınız.

Yenilebilir Enerji Satışı

Türkiye, 29.12.2010 tarihinde yayınlanan 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ile yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimine katkısını artırmak amacıyla gereken yasal düzenlemeleri yapmıştır. Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanılarak 500 kilowatt saate kadar elektrik üreten tüzel kişilerden lisans şartı aranmaması ve ihtiyaç fazlası elektriğin devlet garantisi altında satılabilir.

Yek bedeli üretim tesisleri için 01/01/2021 tarihinden itibaren 3’er aylık dönemler halinde ve ilki 01/04/2021 tarihinde olmak üzere her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında güncellenmektedir.

YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar sent/kWh olarak üst sınır uygulanır. Belirlenen güncelleme üst sınır fiyatlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tipi Güncelleme Esas Üst Sınır (ABD Doları cent/kWh)
Hidroelektrik üretim tesisi 6,40
Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 5,10
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 8,60
Biyokütleye dayalı üretim tesisi Çöp Gazı/ Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar 5,10
Biyometanizasyon 8,6
Termal Bertaraf 8,00
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 5,10

Dünya Genelinde Fotovoltaik Sistemler
Kaynak: https://www.solarpowereurope.org/global-market-outlook-2021-2025/

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği

Dünyanın bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Fosil yakıtlara duyulan talep çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini kaybetmektedir. Sürdürülebilir bir enerji arzını garanti altına almak acil bir gereksinim haline gelmiştir. Enerji erişiminden yoksun olmak, yoksulluğun ana nedenlerindendir. Tüm bunların ötesinde, iklim değişikliğinin felaket boyutuna gelmesini önlemek istiyorsak, önümüzdeki birkaç yılda CO2 emisyonlarını ciddi bir oranda düşürmek zorundayız. Yenilenebilir enerji, güvenli, temiz ve ucuz enerji arayışı içindeki dünyada enerji politikalarının oluşmasında öncelikli sıralara taşınıyor.

Yapılan uluslararası anlaşmalar, toplumların çevre kirliliği ve iklim değişikliği hakkında bilinçli tutum sergilemesi ve dünya enerji kaynaklarının bilinçsiz olarak tüketilmesinin sonucu olarak, yenilebilir enerji, üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine öncülük etmeye hazırlanıyor.

Yenilenebilir Enerji Çözümleri

Onur Enerji olarak ulusal ve uluslararası yenilebilir enerji projelerini çeşitli seviyelerde gerçekleştiriyoruz. Daha detaylı bilgi almak için ilgilendiğiniz yenilebilir enerji türünü seçiniz.

Katı Atık Bertarafı ve Biokütle

Atıktan Enerji

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi